Kemoterapi ilaç hazırlama robotu; operatöre, çevreye ve ilaç hazırlanmasına yönelik riskleri önlemek için geliştirilmiş tam kapalı bir sistemdir.

Araştırmalar, tehlikeli ilaçlara maruziyet bu ortamlarda çalışanlarda infertilite, düşük, doğum kusurları, lösemi ve diğer kanser tiplerine yol açabildiğini göstermiştir. Buharlar, aerosoller, sızıntılar, dökülmeler ve kazayla iğne batması gibi olaylar hepsi potansiyel risk taşımaktadır.

Robotik sistemler ile hastanelerde kemoterapi ilaç hazırlama aşamalarında doğruluğu yüksek doz elde edilebilmesi yanında; operatör kaynaklı hatalar minimum düzeye düşer, yüksek etkinlikle hizmet kalitesi sağlanır. Bununla birlikte delici yaralanmalar ve postür bozukluklarına bağlı sağlık sorunları da önlenir.